Liczba odwiedzin strony: 19462 Osób na stronie: 1
 

Bukała Bożena. Kancelaria notarialna

 
 
Bukała Bożena. Kancelaria notarialna
 
Sienkiewicza 1
39-100 Ropczyce
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 183 poz. 1888 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i...
Monitor Polski 1997 Nr 39 poz. 395 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 marca 1997 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 4 lipca 1997 r.) Rej. 40/97 Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają: na wniosek Wojewody Bielskiego: za zasługi w działalności na rzecz...